Miércoles, 13 Mayo 2015 09:37

Aula intercultural: la comunitat educa

Escrito por 
Valora este artículo
(0 votos)

Qui ha de ser el principal agent educador dels nostres infants? La família, l’escola, altres agents especialitzats, tota la comunitat. Aquest es un debat viu a la nostra societat que mostra una fragmentació d’allò que entenem per educació, i al mateix temps evidència una desresponsabilització com a comunitat respecte a l’educació de tots els nens i totes les nenes que formen part d’aquesta.

A d’altres societats, tanmateix,  existeixen pràctiques i agents que denoten que l’educació dels nens i nenes de la mateixa és quelcom que afecta a tots i totes les persones adultes de la comunitat. Al Senegal, per exemple, els membres adults es senten responsables de l’educació de qualsevol menor de la seva comunitat i aquests darrers fiquen el terme Papa davant el nom de tots els adults. D’igual manera, la figura de l'ancià –en comptes de ser allunyada, o relegada a un estil de “vida ociós” com succeeix a la nostra societat – acostuma a ser una figura respectada a societats com ara les del Magreb, l’Índia i/o Àfrica, així com se’ls consulta i té en compte a l’hora de prendre decisions.

La preocupació per l’educació dels fills i filles pensem que és un tema comú que preocupa a tots els veïns i totes les veïnes, independentment dels seus orígens, però sovint no hem habilitat un espai per a que les persones arribades amb la immigració –més enllà d’adaptar-se als itineraris i maneres de fer establertes per als seus fills i filles aquí- puguin tenir un paper actiu en l’àmbit escolar i extraescolar a partir de la posada en valor dels seus coneixements, i de valors que són importants als seus països d’origen, però que possiblement també hauríem de ser-ho aquí.

Posar en valor les competències i valors de les persones arribades amb la immigració en l'àmbit educatiu-.

La manera de treballar de Cooperació Activa s’emmarca dins del desenvolupament comunitari, i en relació a aquest, a Catalunya treballem per a identificar i ficar en valor les competències -en aquest cas- de la població d’origen immigrant per a ficar-les al servei de la resta de veïnes i veïnes dels municipis d’acollida, millorant així la cohesió social i afavorint la creació d'un espai que ajudi a que les persones arribades amb la immigració puguin tenir un rol més pro-actiu en el seu propi procés d'integració i normalització en el context d'acollida.

A “l’Aula intercultural: la comunitat educa”, en aquesta línia, hem habilitat un espai per a que persones arribades amb la immigració puguin tenir un paper més actiu com agents educatius de tots els nens i nenes de la comunitat, i així anar trencant una mena de barrera on, una part important dels valors de la població d’origen immigrant es deriven a l’espai privat (i aquí podríem ficar també espais com ara mesquites i centres evangelistes que compleixen aquest rol a moltes comunitats llatines i islàmiques), i de la resta s’ en ocupen a l’escola, a les AMPES i les seves activitats extraescolars i/o a espais educatius informals que - sense implicar a la població d'origen immigrant- no atenen transversalment a aquesta pluralitat cultural en que viuen el conjunt de menors que eduquen amb les seves activitats.

Amb aquest projecte, a banda de desmentir els estereotips eixistents sobre la manca de preocupació de la població immigrant en la educació dels seus fills –mostrant que hi ha moltes coses que podem aprendre i incorporar d’altres contextos socioculturals-   hem anat implicant a aquesta a través d’activitats transversals –proposades i implementades per persones d'aquest col·lectiu- destinades a tots els nens i nenes de la ciutat d'Amposta.

D'una banda, en aquest espai fem activitats tranversals com ara repàs escolar per a laumnes de primària treballant conjuntament amb les famílies que tenen dificultats en ajudar als seus fills en aquestes tasques (per a tots i totes les nenes, si bé prioritzem la manca de recursos i dificultats afegides com el coneixement de la llengua), tallers de cuina per a nenes i nenes dirigits a qualsevol família que vulgui participar -ficant en valor plats fets per pares/mares arribats amb la immigració-, activitats i xerrades a centres escolars, tallers per a pares/mares per millorar el coneixement del sistema escolar i seguiment del rendiment acadèmic dels seus fills, així com el cicle “comunitat i valors” amb tota una sèrie de tallers sobre temes que tenen a veure amb valors arrelats als seus països d’origen, però que podem considerar universals perquè creiem són bons per a la educació dels nostres fills i filles.

Leer 3156 veces Modificado por última vez en Lunes, 18 Mayo 2015 10:20

Deja un comentario